Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov") – Resultat af Europa-Parlamentets drøftelser (den 5.-8. oktober 2020 i Bruxelles)