Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 312, 30 december 1978