De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 312, 30. december 1978