KIRJALLINEN KYSYMYS E-2825/03 esittäjä(t): Nelly Maes (Verts/ALE) komissiolle. Kielellinen monimuotoisuus.