De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 275, 26. oktober 1985