Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' 17/03/2009 li tiddikjara konċentrazzjoni hija kompatibbli mas-suq komuni (il-Każ Nru COMP/M.5470 - GILDE / PLUKON) skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (It-test bl-Ingliż biss huwa awtentiku)