Europeiska unionens officiella tidning, L 338, 12 december 2012