Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 338, 12 decembrie 2012