Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 338, 12 grudzień 2012