Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 338, 12 ta' Diċembru 2012