Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 338, 2012. gada 12. decembris