Euroopan unionin virallinen lehti, L 338, 12. joulukuuta 2012