2008/425/EK: A Bizottság határozata ( 2008. április 25.) az állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és a folyamatos ellenőrzésére irányuló nemzeti programoknak a tagállamok által közösségi finanszírozásra történő benyújtására vonatkozó szabványkövetelmények megállapításáról (az értesítés a C(2008) 1585. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)