Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 100, 16 april 2002