Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 100, 16. huhtikuuta 2002