KIRJALLINEN KYSYMYS E-4050/00 esittäjä(t): Alexandros Alavanos (GUE/NGL) komissiolle. Täydentävä tukiopetus kreikkalaisissa lukioissa.