Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Koheesiorahaston vuosikertomus 1999"