De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 96, 15. april 1992