Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 342, 27 listopada 2014