Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 342, 2014. november 27