Službeni list Europske unije, L 342, 27 studenoga 2014