Úřední věstník Evropské unie, L 342, 27. listopadu 2014