Europeiska unionens officiella tidning, CA 283, 07 november 2008