Úradný vestník Európskej únie, CA 283, 07. november 2008