Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CA 283, 07 ta' Novembru 2008