Euroopan unionin virallinen lehti, CA 283, 07. marraskuuta 2008