Официален вестник на Европейския съюз, CA 283, 07 ноември 2008г