Kendelse afsagt af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) den 26. januar 2007.