SKRIFTLIG FRÅGA E-2140/01 från Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) till rådet. Kampen mot sjukdomar i tredje världen.