Zaak C-494/01: Beroep, op 20 december 2001 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Ierland