Opinia rzecznika generalnego Kokott przedstawione w dniu 8 maja 2008 r.