Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2563 — EDF/Fenice) (Voor de EER relevante tekst)