Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2563 — EDF/Fenice) (EØS-relevant tekst)