Verordening (EG) nr. 406/2002 van de Commissie van 1 maart 2002 houdende het besluit om geen gevolg te geven aan de offertes in het kader van de 284e deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene interventiemaatregelen is gehouden