Věc C-220/19: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 3. března 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – Španělsko) – Promociones Oliva Park SL v. Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana („Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2008/118/ES – Obecná úprava spotřebních daní – Článek 1 odst. 2 – Další nepřímé daně na zboží podléhající spotřební dani – Směrnice 2009/28/ES – Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů – Článek 1, čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 3 odst. 3 písm. a), přičemž ten ve spojení s čl. 2 písm. k) – Směrnice 2009/72/ES – Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou – Daň z výrobní hodnoty elektrické energie – Povaha a struktura daně – Daň zatěžující stejným způsobem elektřinu vyrobenou z obnovitelných i z neobnovitelných zdrojů“)