Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén : "Att arbeta tillsammans för att behålla drivkraften" - Översyn av strategin för den inre marknaden 2001