Arrest van het Hof van 3 juli 1990. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Bondsrepubliek Duitsland. # Niet-nakoming - Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand. # Zaak C-288/88. TITJUR Commissie/Duitsland