Kawżi Magħquda C-225/19 u C-226/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-24 ta’ Novembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem – il-Pajjiżi l-Baxxi) – R.N.N.S. (C-225/19), K.A. (C-226/19) vs Minister van Buitenlandse Zaken (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja – Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi – Regolament (KE) Nru 810/2009 – Artikolu 32(1) sa (3) – Deċiżjoni ta’ rifjut ta’ viża – Anness VI – Formola standard – Motivazzjoni – Theddida għall-ordni pubbliku, is-sigurtà interna jew is-saħħa pubblika, jew għar-relazzjonijiet internazzjonali ta’ Stat Membru wieħed jew iktar – Artikolu 22 – Proċedura ta’ konsultazzjoni minn qabel tal-awtoritajiet ċentrali ta’ Stati Membri oħrajn – Oġġezzjoni għall-ħruġ ta’ viża – Rikors kontra deċiżjoni ta’ rifjut ta’ viża – Portata tal-istħarriġ ġudizzjarju – Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Dritt għal rimedju effettiv)