Rådets afgørelse (EU) 2020/2069 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Associeringsrådet, der er oprettet ved Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 4 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om ordninger for administrativt samarbejde