Věc T-13/07: Žaloba podaná dne 12. ledna 2007 – Cemex UK Cement v. Komise