Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 02/04/2001) keskittymän (Asia N:o COMP/M.2223 - GETRONICS / HAGEMEYER / JV) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)