Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9332 – Ericsson/Kathrein Antenna and Filter Assets) (Text s významom pre EHP)