Padomes Direktīva ( 1974. gada 19. decembris ) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu šķidrumu pildīšanu pēc tilpuma (75/106/EEK)