Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 725/2008 ta’ l- 24 ta' Lulju 2008 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti merkanziji fin-Nomenklatura Maqgħuda