Rådets afgørelse (EU) 2020/1697 af 12. oktober 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Bilaterale Tilsynsudvalg i henhold til aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed, vedrørende beslutning nr. 0010 om vedtagelse af bilag 3 til aftalen