Zadeva C-54/19 P: Pritožba, ki jo je Axa Mediterranean Holding, S.A. vložila 25. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 15. novembra 2018 v zadevi T-405/11, Axa Mediterranean/Komisija