Vec C-54/19 P: Odvolanie podané 25. januára 2019: Axa Mediterranean Holding, S.A.proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. novembra 2018 vo veci T-405/11, Axa Mediterranean/Komisia