Asia C-54/19 P: Valitus, jonka Axa Mediterranean Holding, S.A. on tehnyt 25.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-405/11, Axa Mediterranean v. komissio, 15.11.2018 antamasta tuomiosta