Kohtuasi C-54/19 P: Axa Mediterranean Holding, S.A. 25. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 15. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-405/11: Axa Mediterranean versus komisjon