Sag C-54/19 P: Appel iværksat den 25. januar 2019 af Axa Mediterranean Holding, S.A. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 15. november 2018 i sag T-405/11, Axa Mediterranean mod Kommissionen